Software en Interfaces

RoboPharma dispensers worden aangestuurd door een weldoordacht voorraadbeheer- en communicatiesysteem.
De software is ontwikkeld door onze programmeurs in nauwe samenwerking met apothekers en leveranciers van apotheekinformatiesystemen. Het resultaat is software die gekenmerkt wordt door eenvoud en effectiviteit.