Gebruikers Vereniging

Samen met gebruikers richtte RoboPharma een gebruikersvereniging op. Deze gebruikersvereniging is een gezamenlijk initiatief van diverse gebruikers die van het begin af aan betrokken zijn geweest en RoboPharma.

De vereniging heeft als doel:

 1. Veiligstellen van de door RoboPharma toegepaste technische kennis.
  Wat er ook gebeurt, de gebruikers moeten zeker zijn dat de continuïteit van hun systemen altijd gewaarborgd is.
 2. Optimaliseren van de producten.
  RoboPharma streeft naar "excellence". Om de producten optimaal te laten voldoen aan de eisen en wensen van de gebruikers is goede terugkoppeling van informatie van gebruikers nodig. De gebruikersvereniging wordt gebruikt om er voor te zorgen dat de gebruikers RoboPharma regelmatig op de hoogte stellen van nieuwe wensen. Hierbij kan het gaan om aanpassingen, uitbreidingen of compleet nieuwe producten.
  Samen met de gebruikers worden deze wensen geanalyseerd op technische en financiële haalbaarheid. Haalbare wensen zullen zoveel mogelijk worden gerealiseerd. Specificaties worden in onderling overleg opgesteld.
  Enkele gebruikers zullen meewerken aan een pilot project. Het project zal worden afgerond met de officiële acceptatie van het nieuwe product.
  Vervolgens zal het nieuwe product, de uitbreiding of de aanpassing worden gepresenteerd aan alle leden van de vereniging.
 3. Uitwisselen van informatie tussen leden
  Leden kunnen de vereniging gebruiken om met elkaar informatie uit te wisselen. Hierdoor zal het praktische gebruik in de praktijk van de RoboPharma systemen verbeteren.